Rijetëzimi i Pishë-Poros: Nga hiri në fidanë

Rijetëzimi i Pishë-Poros: Nga hiri në fidanë
Zona e Mbrojtur Pishë-Poro në deltën e lumit Vjosa, është përfshirë nga flakët në muajin Shtator të vitit të kaluar, duke djegur më shumë se 800 hektarë tokë pyjore. PPNEA, së bashku me nxënës të shkollës “Janaq Kilica” në Fier dhe stafin e Prefekturës së Fierit, mbollën fidanë 3 vjeçar pishe të butë, në këtë zonë të rëndësishme të biodiversitetit. Zona e Mbrojtur Pishë-Poro, e vendosur brenda deltës së lumit Vjosa, është një vend i shenjtë ekologjik i njohur për biodiversitetin e pasur. Kjo zonë strehon një grup të larmishëm flore dhe faune, duke përfshirë llojetë rralla dhe të rrezikuara. Gjithashtu, shërben si një habitat jetik për lloje të ndryshme shpendësh, duke vepruar si një pikë kyçe për shpendët shtegtarë. Mbrojtja e Pishë-Poros ka një rëndësi të madhe jo vetëm për ruajtjen e ekosistemit të tij unik, por edhe për ruajtjen e trashëgimisë natyrore të deltës së lumit Vjosa.
Postime të ngjashme