SAVE VJOSA- NARTA

ZONA KYÇE E BIODIVERSITETIT GLOBAL TË VJOSË-NARTËS NË SHQIPËRI ËSHTË NË RREZIK

Qeveria shqiptare planifikon të ndërtojë një aeroport ndërkombëtar brenda kufijve të Zonës së Mbrojtur Vjosë-Nartë (IUCN Protected Landscape / Kategoria V). Kjo zonë njihet si e rëndësishme për natyrën dhe biodiversitetin në nivel ndërkombëtar duke qenë: (i) një “Zonë e rëndësishme e shpendëve” (IBA) me emrin “Laguna e Nartës” – Narta Lagoon me ID “AL005”; (ii) një Zonë Kyçe e Biodiversitetit global (KBA), e quajtur “Vjosa-Narta (Vjose-Pishe Poro-Laguna e Nartes)” me ID ALB24, dhe (iii) një zone Kandidate Emerald i quajtur “Peizazh i mbrojtur i kompleksit ligatinor Vjose – Narte – Protected landscape of the wetland complex Vjose – Narte” (ID AL0000008 me sipërfaqe 19 412,00 hektarë).

Lexo më shumë

1 2 3 4