Xhemal Xherri

Menaxher projekti

Xherri është menaxher i projektit të PPNEA-së ‘Toka e Kështjellave dhe Shqiponjave II’. Ai gjithashtu koordinon punën për projektin e ruajtjes dhe mbrojtjes së deltës së Vjosës nga zhvillimi i paqëndrueshëm urban. Interesat e tij kërkimore janë turizmi i qëndrueshëm dhe studimet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Ai është gjithashtu piloti i dronëve të PPNEA-s.